POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTUv oblasti jakosti, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:Zákazníci
- budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
- dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě


Dodavatelé
- budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
- provádět transparentní výběrová řízení

Zaměstnanci
- podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
- chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům


Technologie a infrastruktura
- aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši organizaci
- optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci
- upřednostňovat využívání takových materiálů, technologií a postupů, které přispějí k minimalizaci, odstranění nebo zmírnění vlivu na životní a pracovní prostředí

Okolní prostředí
- aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti
- snižovat rizika poškození okolního životního prostředí


Vedení společnosti se zavazuje:
- dodržovat výše uvedené zásady
- plnit požadavky zákonů a právních předpisů
- neustále zlepšovat systém managementu kvalit

Kontaktní údaje
STIVAL Automotive s.r.o.
Zarazická 311
698 01 Veselí nad Moravou, CZ

+420 518 322 537
info@stivalauto.cz